Какво дишахме миналата седмица?

През изминалата седмица станахме свидетели на огромни прашни облаци, които достигнаха до някои от кварталите на Перник. Ясно се виждаше, че вятърът носи прахта от района на шламохранилището на ТЕЦ Република, което се намира между квартал Изток и квартал Калкас. Не чухме нищо нито от държавните органи, нито от местната власт.Никой не осведоми гражданите на Перник, че въздухът е силно замърсен. Прашният облак се виждаше от над 10км разстояние, но когато човек е вътре в него, може и да не забележи.

Според многобройният снимков материал от граждани и от нас, сдружение Дишай, Перник, неподдържаното и обработвано шламохранилище, оказва пагубно влияние на целия град. От РИОСВ имаме уверението, че вече ТЕЦ Република имат акт и предписание от предишните сигнали за замърсяване, но действия от тяхна страна все още няма.

Предоставяме снимките предоставени от граждани от 13.06.2024г, където ясно се вижда облакът прах, който тръгва от шламохранилището и обхваща целия град:

Не отдавна друго шламохранилище на ТЕЦа заля един цял квартал, а сега другият им сгуроотвал замърсява целия град. И тогава и сега, не се вижда обработка или култивиране на шламохранилищата от ТЕЦ Република. Независимо колко дървета ние ще посадим, ТЕЦа винаги ще бъде недосегаем и един от главните замърсители на въздуха на град Перник.

Питаме институциите не трябва ли хората да бъдат предупредени, че дишат въждух с високи нива на ФПЧ с неясно съдържание? Другият много важен въпрос – какво съдържаше този облак прах и колко видим трябва да е, за да бъде забелязан от контролните органи?

Очакваме отговори и конкретни действия от институциите срещу заорашаването на града от този източник, в т.ч. изследване на съдържанието на прахта от шламохранилището на ТЕЦ Република.