Кръгла маса на тема „От въглища към здраве – възможен ли е преходът?“ се проведе в Перник

Първото от 3 подобни събития се състоя на 4 декември 2021 г. Кръглата маса уся да събере Директора на ТЕЦ „Реублика“ г-н Ясен Кацаров, Директора на ТЕЦ „Реублика“ г-н Спасов, зам. кмета на гр. Перник г-н Стефан Кръстев, представители на сдруженията „Дишай, Перник“, „Грийнпийс България“ и „За Земята“, както и представители на местната власт и политици.