Общински бюджет 2019 и има ли предвидени средства за мерки за опазване на качеството на атмосферния въздух в град Перник

По повод проекта за бюджет на община Перник за 2019 г. подготвихме въпроси свързани с бюджета и планирането на мерки за подобряването качеството на въздуха в града. Сдружение “Дишай, Перник” взе участие в днешното обсъждане на проекта, но не успяхме да зададем всички въпроси. За това питаме кмета на гр. Перник, д-р Вяра Церовска писмено.

  1. Какви мерки са взети от община Перник за подобряването качеството на атмосферния въздух в града и какви средства от бюджета са предвидени за това?
  2. Има ли предвидени средства и планира ли се миене на улиците в града непосредствено след снегопочистването, с цел недопускане на разпрашаване от лугата която се употребява при зимно третиране на пътищата? Има ли предвидени средства и предвижда ли се лятно миене на улиците, с цел намаляване на разпрашаването през топлите месеци? Колко измивания и на каква площ са предвидени? Има ли промяна в бюджета за миене на улици, спрямо бюджета за отминалата година? Кои улици и колко пъти са мити през 2018 г.?
  3. Има ли предвидени средства в бюджета за изпълнение на програмата за качеството на атмосферния въздух или разчитате на държавно или евро финансиране? Кога най-рано се очаква мерките заложени в тази програма да започнат да бъдат изпълнявани?
  4. Предвидено ли е кандидатстване по програма „Околна среда 2014-2020“, процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ и има ли средства заделени в бюджета за евентуално самоучастие?
  5. Има ли в бюджета предвидени средства за залесителни мероприятия на общински терени? Как се планира и с какви средства се предвижда укрепване на зелената система на гр.Перник?
  6. Има ли предвидени средства за асфалтиране на улици до сега били без асфалтова настилка, като мярка за намаляване на замърсяването на въздуха в града?
  7. Предвиждат ли се покупка на нови светофарни уредби и оптимизация на преминаването през възлови кръстовища в града, като мярка за намаляване на замърсяването на въздуха в града?
  8. Какъв е прогресът с предвидените 15 нови автобуси за градски транспорт и преустройството на тролейбусното депо в метанстанция?

Очакваме отговорите, които също ще публикуваме в сайта на сдружението.

Вашият коментар