Подкрепете ни, дарете средства за каузата “Дишай, Перник”

Здравейте приятели,

Сдружение „Дишай, Перник“ навършва една година от неговата регистрация. Идеята за нашата инициатива се роди през лятото на 2018 г., а поводът беше инвестиционните намерения за изгаряне на отпадъци в нашия град. 

Събрахме се, водени от желанието за по-чист въздух в любимия ни град Перник и сме готови да защитаваме това ни право с всички законови средства. Съзнаваме, че замърсителят в града не е един и отговорността за чист въздух е на всеки гражданин.

За тази една година:

 1. Два пъти инициирахме подаване на възражения за искане на ОВОС на двете инвестиционни предложения за изгаряне на RDF и други отпадъци. Първия път гражданите на Перник входираха 60, втория близо 500 възражения.
 2. Без финансови средства, само заради каузата, успяхме да мотивираме музиканти и артисти от града, експерти от цялата страна и успяхме да проведем концерт за чист въздух в гр. Перник през 2018-та, където информирахме гражданите за състоянието на въздуха в града и предстоящите инвестиционни намерения за изгаряне на отпадъци.
 3. С помощта на бдителни и активни граждани беше заснето и локализирано складиране на RDF бали (отпадъци) в близост до горивна инсталация – ТЕЦ “Република“, което доведе до голям медиен и обществен интерес и балите бяха премахнати от двора на ТЕЦ-а, а предприятието получи предписания от РИОСВ.
 4. Взехме отношение със сигнали по десетки случаи на замърсяване на въздуха от индустрия, бизнес и нерегламентирани палежи. Многократно бяхме на терен при сигнали на граждани в търсене на източници на замърсители.
 5. Присъствахме на гласуването и обсъждането на „Програмата за Качеството на атмосферния въздух на гр. Перник“. Входирани са становища по програмата до Община Перник и РИОСВ Перник.
 6. Заедно с други неправителствени организации работихме по  „Визия за чиста енергия на гр. Перник“, която скоро ще бъде напълно готова и предоставена на Община Перник.
 7. С партньор „Гората.бг“ и с помощта на граждани на Перник и хора от цялата страна успяхме да реализираме две залесителни кампании и засадихме хиляди фиданки на терени в кв. Калкас, кв. Църква и кв. Тева в града. В кампанията на 3-те дни на залесяване през пролетта и есента се включиха близо 2000 човека.
 8. С партньор „Грийнпийс – България“ успяхме да организираме фестивал „Заедно за климата“. В рамките на  събитието имаше изложба, велопоход, обсъждане на „Визия за чиста енергия на гр. Перник“, концерт и срещи с общностите в града. По време на фестивала бе проведена информационна кампания относно екологичното състояние околната среда в региона, бяха проведени разговори с хиляди перничани, дошли на събитията.
 9. С помощта на наш съгражданин и неговата охранителна камера наблюдаваме емисиите от сградата на ТЕЦ „Република“ денонощно и архивираме видеоматериалите в нашият канал в YouTube. Имаме намерение да увеличим броя камери с цел да локализираме повече източници на замърсяване на въздуха и съответно да сигнализираме съответните контролни органи.

Доста уроци научихме през тази първа година – някои по лесния начин, други по трудния, затова сме изключително благодарни за Вашата подкрепа и разбиране. И съзнаваме, че има още какво да подобряваме и развиваме.

Оценяваме изминалия период като изключително ценен за нас, тъй като виждаме пробуждащата се гражданска енергия за по-добра среда за живот, за повече прозрачност и предвидимост при вземането на управленски решения, за спазването на законите. 

Всички наши активности през тази година са извършени от членовете на Сдружението на изцяло доброволни начала и със собствени средства на всеки един от нас. Сдружението не разполага с външно финансиране и до този момент разчита единствено на лични средства от своите членове.

Нашите намерения са да разширим дейността си с редица инициативи, които определяме като ключови за по-добра градска среда и развитието на нашия град. Част от целите ни са:

 • Да поставим камери за наблюдение към производството на завод „Стомана“ и индустриалната зона по протежението на ул. Владайско въстание, към индустриалната зона на кв. Мошино, към кв. Димова махала и др. места с потенциал за източници на замърсяване на въздуха. Видеоматериалите ще послужат за своевременни сигнали към контролните органи при установяване на източници на замърсяване на въздуха в града.
 • Да продължим със залесителните кампании пролет и есен с цел зеленината в града да се увеличи, което от своя страна ще възпрепятства разпространението на замърсяване с прах и фини прахови частици.
 • Да декларираме желанието си пред Община Перник и ако ни бъде позволено, да вземем участие в разработката на „Програма за качеството на атмосферния въздух“, която трябва да бъде готова до края на 2021 год.
 • Да работим за поставянето на поне още две измервателни станции за качеството на въздуха, които да бъдат разположени в обхвата на кварталите в непосредствена близост до индустриалните зони и рудниците.
 • Да следим за нови инвестиционни намерения с потенциал за замърсяване на въздуха в града.
 • Да информираме гражданите за това как биха могли да допринесат за намаляването на замърсяването на въздуха в града.

За да реализираме амбициозните си цели се нуждаем от финансова подкрепа.

Всеки, който разпознава дейността ни като важна за града и желае да помогне да бъде дарител за каузите на сдружение „Дишай, Перник“, може да прави своите дарения.
Искам да ви подкрепя – към страницата за дарения.

Всички събрани средства ще бъдат използвани единствено и само за конкретни инициативи, за които гарантираме пълна прозрачност и публичен отчет за всеки изразходван лев.

Вашият коментар