Сдружение “Дишай, Перник” е гражданска организация, чиято основна цел е подобряването на качеството на въздуха в град Перник. Въздухът в града ни е един от най-замърсените в Европа и нашата основна мисия е да не допускаме повече нови замърсители, и да работим за намаляване броя и интензивността на настоящите замърсители.

Подкрепете ни с дарение по банкова сметка:

Банкова сметка на:
Сдружение „Дишай, Перник“
Алианц Банк
IBAN: BG26BUIN95611000645445
BIC: BUINBGSF

Основание за плащане: “Дарение за “Дишай, Перник”

С вашите дарени средства помагате за:

 • поставяне на още камери за наблюдение на възлови места, източници на замърсяване на въздуха, от което ще последват и навременни сигнали за замърсявания до компетентните институции;
 • продължаването на залесителната кампания и превръщането ѝ в традиция. Това в дългосрочен план ще допринесе за повишаването на зеленината в града, която от своя страна възпрепядства разпространението на прах и фини прахови частици;
 • организиране и подаване на възражения, подписки, жалби, искания за достъп до информация и др.;
 • достъп до експертна помощ по различни теми;
 • лабораторни анализи, проучвания;
 • отпечатване на информационни материали и провеждане на информационни кампании;
 • поддръжка на онлайн присъствието на Сдружението.

Всеки дарител и дарената сума ще бъдат публикувани в списък с дарители, като анонимността Ви ще бъде запазена до Вашите инициали. Ако желаете да бъде изписано цялото име или друго, тогава моля, пишете ни на info@dishaypernik.org.

Всички разходи ще бъдат публикувани в списък с разходи, където ще бъде подробно описано за какво се потребяват дарените средства.

От кого приемаме дарения?

 • само от физически лица
 • от сдружения сходни с нашите цели, след решение на управителния съвет на сдружението.

От кого не приемаме дарения?

 • анонимни дарения под каквато и да е форма;
 • от юридически лица;

С Вашата подкрепа ще бъдем по-продуктивни и по-решителни, благодарим Ви!