Сдружение „Дишай, Перник“ подкрепя организирания на 25.01.2020 г. протест пред сградата на Министерски съвет

Сдружение „Дишай, Перник“ определя предстоящите протестни действия на гражданите на гр. Перник като легитимни и необходими за защита на нашите граждански и човешки права. Протестните действия са законна гражданска реакция срещу очевидна безстопанственост, безотговорност и некомпетентност на всички нива на държавно управление.

Хуманитарната криза с водата изисква адекватни и навременни мерки за осигуряване на вода за населението, но и отговори на редица въпроси, които се дължат на обществеността.

Досегашните действия от страна на отговорните институции показаха закъснели реакции дори след като катастрофата с водата вече беше обществено достояние. Нещо повече, освен че проблемът бе умишлено скрит заради политически егоизъм и жажда за власт, се установи, че държавното ни управление не разполага с план за действие при подобни ситуации.

Действията по спешно осигуряване на вода се чакат с надежда от всеки гражданин на град Перник, но обществото ни следва да изисква до край отговори на въпросите къде е водата от язовир Студена и кои са отговорните за кризата лица. Предприетите до момента стъпки не показват решимост за реално търсене на отговорност. Трудно обяснимо е, че част от лицата, които са предизвикали проблема в момента са тези, на които се надяваме да намерят решение на същия този проблем.

Всички тези обстоятелства дават право на всеки гражданин на град Перник да изрази своята позиция и да протестира в рамките на закона. Опитите въпросният протест да бъде осуетен или да бъде политизиран показват други слабости както на обществото ни, така и на политическата ни система. Тези слабости обаче не трябва да са преграда за упражняване на гражданските ни права.

Споделяме нашата загриженост, че страната ни се намира в предкризисно състояние и по отношение чистотата на въздуха, който всички дишаме. Последните събития от Перник с двудневното превишаване на Серен диоксид, както и от други градове показват, че в страната ни не се провеждат и не са провеждани ефективни политики за опазване чистотата на атмосферния въздух. Водната криза и проблемите с мръсния въздух са свързани и имат общ произход, а именно: безотговорни и недалновидни управленски решения или бездействие, липса на смелост при отстояване на обществения интерес, но и вероятна корупция.

Поради горното, Сдружение „Дишай, Перник“ подкрепя организирания протест под надслов „Къде ни е водата“. Всеки, който иска да изрази своята гражданска позиция по посочените проблеми с предвидени от закона средства,  може да го направи на 25.01.2020 г., в 11:30 часа, в гр. София, пред сградата на Министерски съвет.

Линкове към двете идентични събития във Фейсбук:
https://www.facebook.com/events/512751339339904/
https://www.facebook.com/events/501841110477015/

Вашият коментар