Сдружение “Дишай, Перник” прие делегация от ГД „Енергетика“ , водена от Катарина Сиков-Магни

Вчера, 20.02.2020г., членовете на Сдружение „Дишай, Перник“ се срещнаха с представители на ЕК. Събитието се осъществи съвместно и с представители на Greenpeace , WWF и За Земята.
Срещата бе следствие от последователни стъпки за равностойно включване на гражданите в дискусиите в рамките на Платформата за въглищни региони в преход. Това беше и основното ни послание към Делегацията от ГД „Енергетика“ , водена от Катарина Сиков-Магни в рамките на това посещение на Перник – важно е гражданите да имат равен достъп до информация и дискусии за трансформацията на регионите ни, наравно с властите и бизнесите.

Запознахме делегацията с основните проблеми в града вследствие на въгледобивната дейност в продължение на над 100 год. Бяха засегнати теми като замърсяването на въздуха от страна на индустрията и при битовото горене. Незаконният добив на въглища и произтичащите от това социални проблеми. Липсата на рекултивация на спрелите дейност открити рудници. Инвестиционно намерение за изграждане на ново шламоханилище и рекултивацията на старото такова. Използването на питейна вода от индустрията и последвалият воден режим.
Сесилио Аурелио от генерална дирекция Регионална политика призова да се сигнализира ЕК винаги, когато има незаконни дейности и нарушаване на европейските законодателни рамки, касаещи екологията.
Целта на Платформата за въглищни райони в преход е да се чува гласът на местните организации и инициативи, сподели г-н Брию Поснич и даде практични съвети за използване на наличните програми ЕК.
Макар кратка, срещата беше изключително полезна и основа за бъдещи добри практики, които може да се осъществят в Перник. Очакваме от всички вас, нашите симпатизанти, да ни споделите вашите представи за бъдещето на Перник отвъд въглищата и справедливия преход свързан с това бъдеще.

Вашият коментар