Сдружение „Дишай, Перник” се срещна с ръководството на „Топлофикация Перник“

Днес, 15.04.2021 г. в сградата на Община Перник, бе проведена работна среща между представители на Сдружение „Дишай, Перник“, „Топлофикация Перник“ АД и Община Перник. Срещата бе реализирана по инициатива на Топлофикация Перник по повод последните промени в инвестиционното намерение на централата да изгаря биомаса.

Имахме възможността да споделим реалните ни притеснения от предното инвестиционно намерение на дружеството, да обосновем аргументите си и да представим доказателства в тяхна подкрепа.  Въпреки оптимистичните декларации от представителите на „Топлофикация Перник“, обстойните данни за направени инвестиции и техническа обезпеченост на централата, редица от въпросите ни не получиха конкретни отговори.

Продължаваме да твърдим, че дружеството дължи на гражданите на Перник ясна информация и гаранции, че изгарянето на биомасата няма да доведе до същите обгазявания, каквито имаше през 2018-2019 г. В този период централата изгаряше според нейни представители „експериментално“ различни отпадъци, сред които и слама.  Този „експеримент“ обаче нагледно показа, че или централата няма съответните очистващи системи или че за дълъг период същите не работят. При всички случаи проведеният експеримент имаше своята висока негативна стойност за здравето на живущите в града. 

Тъй като не искаме да допуснем нови подобни „експерименти“, затова подадохме своите възражения и представихме конкретни въпроси. Към момента „ТЕЦ Република“ не е единственият замърсител на въздуха в града, с което сме наясно. Множеството сигнали по повод миризми и шум от страна на „Стомана Перник“ са ни също известни. Наясно сме, че битовото отопление е основен замърсител през зимата, а нерекултивираните рудници са основен замърсител на въздуха през лятото. Към микса от замърсители добавяме и случаите на нерегламентирано изгаряне на кабели от частни лица в покрайнините на града, в близост до морги и складове за скрап, с които не могат да се справят овластените за това администрации.  „Топлофикация Перник“ като най-голямата горивна инсталация, има своята ключова отговорност за чистотата на въздуха в града и нейните намерения за промяна на горивото с до 70% , и това е причината за нашите активностите спрямо намеренията на централата.

Сдружение „Дишай, Перник“ определя инициативата на „Топлофикация Перник“ за отворена дискусия като добър знак, но за да има реални резултати от подобни начинания са необходими повече конкретика и убедителни аргументи от страна на топлофикационното дружество.

Оставаме с вярването, че днешната среща може да бъде отправна точка за промяна в политиката на „Топлофикация Перник“ и изпълнението на реални и ефективни мерки за по-чист въздух в град Перник.