Дарители:

12.03.2020, Банков превод –  Д.С. – 200.00 лв.
02.03.2020, Банков превод –  В.И. – 100.00 лв.
14.02.2020, Банков превод – М.А. – 50.00 лв.
16.01.2020, Банков превод – Д.Г. – 33.79 лв.
20.12.2019, Банков превод – Е.М – 100.00 лв.
02.12.2019, Банков превод – Р.З – 50.00 лв.