04.06.2021 – Такса за поддръжка на сметка – 14.00 лв.
04.05.2021 – Такса за поддръжка на сметка – 14.00 лв.
04.04.2021 – Такса за поддръжка на сметка – 14.00 лв.
04.03.2021 – Такса за поддръжка на сметка – 14.00 лв.
24.02.2021 – Подновяване на хостинг услуга за 1 година – 100.80 лв.
04.02.2021 – Такса за поддръжка на сметка – 14.00 лв.
05.01.2021 – Такса за поддръжка на сметка – 14.00 лв.
04.12.2020 – Такса за поддръжка на сметка – 14.00 лв.
22.11.2020 – Подновяване на домейн dishaypernik.org – 37.98 лв.
04.11.2020 – Такса за поддръжка на сметка – 14.00 лв.
04.10.2020 – Такса за поддръжка на сметка – 14.00 лв.
18.09.2020 – Покупка на камера за наблюдение – 632.00лв – фактура
04.09.2020 – Такса за поддръжка на сметка – 14.00 лв.
04.08.2020 – Такса за поддръжка на сметка – 14.00 лв.
04.07.2020 – Такса за поддръжка на сметка – 14.00 лв.
04.06.2020 – Такса за поддръжка на сметка – 10.50 лв.
04.05.2020 – Такса за поддръжка на сметка – 10.50 лв.
04.04.2020 – Такса за поддръжка на сметка – 10.50 лв.
04.03.2020 – Такса за поддръжка на сметка – 10.50 лв.
17.02.2020 – Табелка за инициативата “Коледна гора” – 24.00 лв. – фактура
05.02.2020 – Работни ръкавици за целите на почистването на р. Струма – 34.03 лв. – фактура
04.02.2020 – Такса за поддръжка на сметка – 10.50 лв.
03.01.2020 – Такса за поддръжка на сметка – 10.50 лв.
22.11.2019 – Трансфер на домейн DishayPernik.org – 18.50 лв.
22.11.2019 – Хостинг за 1 година – 16.93 лв.
22.11.2019 – Минимално салдо по банкова сметка – 100.00 лв.
22.11.2019 – Такса откриване на банкова сметка – 10.00 лв.