04.03.2020 – Такса за поддръжка на сметка – 9.00 лв.
17.02.2020 – Табелка за инициативата “Коледна гора” – 24.00 лв. – фактура
05.02.2020 – Работни ръкавици за целите на почистването на р. Струма – 34.03 лв. – фактура
04.02.2020 – Такса за поддръжка на сметка – 9.00 лв.
03.01.2020 – Такса за поддръжка на сметка – 9.00 лв.
22.11.2019 – Трансфер на домейн DishayPernik.org – 18.50 лв.
22.11.2019 – Хостинг за 1 година – 16.93 лв.
22.11.2019 – Минимално салдо по банкова сметка – 100.00 лв.
22.11.2019 – Такса откриване на банкова сметка – 10.00 лв.