Позиция на сдружение “Дишай, Перник” относно брифинг с министъра на околната среда и водите г-н Нено Димов по темата с качеството на въздуха в гр. Перник

До
Министъра на околната среда и водите
Г-н Нено Димов

Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Перник
Г-н Пламен Ангелов

Кмета на община Перник,
Д-р Вяра Церовска

Позиция

Относно: Брифинг по темата с качеството на атмосферния въздух, с министър Нено Димов, Кмет и представители на РИОСВ, институции и медии, проведена на 03.09.2019 в сградата на Община Перник

Уважаеми дами и господа,

Качеството на атмосферния въздух в гр. Перник е основната тема на сдружение “Дишай, Перник” и вече една година работим в посока подобряването му. За една година сме изпратили десетки сигнали до отговорните институции (част от които завършили с предписания и глоби), излизали сме и на терен в търсене на конкретни източници на миризми. Основната причина да се появи нашето сдружение са 4-те инвестиционни намерения, депозирани в РИОСВ и Община Перник през есента на 2018-та година, свързани с инсинериране на RDF, изгаряне на RDF като допълнително гориво в ТЕЦ” Република” и изгаряне на пластмаси и гумени гранулати в предприятие край гр. Батановци, част от които вече отпаднаха. За тази една година се запознахме подробно с всички източници на замърсяване на град Перник – откритите рудници, печките на твърдо гориво, индустрията в това число и ТЕЦ “Република”, автомобилите, нерегламентираните палежи на отпадъци и гуми, горенето на кабели и др. и сдружението ни работи в посока намаляване на тези източници. Работим по “визия за гр. Перник”, в която ще предложим съществени мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в града. Многократно искахме от община Перник, да бъдем поканени към работната група за “Програмата за Качеството на атмосферния въздух на гр. Перник”, но не успяхме да получим такава навреме и бяхме поканени сега, дни преди гласуването ѝ. Имаме намерение да работим дългосрочно и разрешаването на която и да е от темите, няма да доведе до спиране на нашата дейност.

Въпреки че сдружението ни съществува основно да се бори за намаляване на източниците на замърсяване и въпреки че сме били на терен в търсене на източници на миризми – нямаме компетенции да извършваме дейност по търсене и евентуално откриване на замърсители, за това не планираме да бъдем част от този процес. Това е дейност от компетентността на РИОСВ и Общински инспекторат и ние не намираме нищо полезно в посока решаването на проблемите с въздуха в това, да присъстваме редом с институциите на тези проверки

Напомняме, че основният проблем на град Перник точно в този момент е входираното ИП от ТЕЦ “Република”. И реалната опасност предприятието да получи разрешение и ще изгаря напълно законно, без необходимата технология и филтри годишно:

  • До 122 900 т отпадъци (биомаса);
  • До 30 720 т.  отпадъци (RDF);
  • До 61 440 т. Шисти.

Ако това се случи, за нас гражданите на гр. Перник няма да е особено важно кои са замърсителите на града, дали мирише на бакелит, дали на кабели или горящи боклуци, защото градът окончателно ще остане градът с най-мръсен въздух в Европа, защото ще се сдобием с още един сериозен и различен от всичко до сега източник на газове – включително HCl, HF, HBr, HI, SO2, NOX, NH3, други тежки метали – включително Hg, Cd, Tl, As, Ni, Pb, въглероди (не-парникови газове), като CO, въглеводороди (ЛОС), PCDD / F, PCB и много други.

За това ПРИЗОВАВАМЕ да не се измества общественото мнение от инвестиционното предложение на ТЕЦ “Република”, за което гражданите на гр. Перник входираха над 500 възражения. 

Сдружението ни ще използва всички възможни и законни методи за разрешаване на проблемите с качеството на въздуха в града.

Призоваваме РИОСВ да излезе с решение, което задължава инвеститорът да извърши ОВОС и екологична оценка по чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие.

Вашият коментар