Позиция относно Проект за Програма за качеството на атмосферния въздух на Община Перник 2017 – 2021 г.

Представители на сдружение “Дишай, Перник” взеха участие на среща на Програмения съвет за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, която се проведе на 04.09.2019 год. Въпреки, че представители на сдружението бяха допуснати едва на самия край на процеса по изготвяне на “Програма за качеството на атмосферния въздух”, успяхме да се запознаем с програмата и да дадем своите предложения на срещата на програмния съвет.
Днес на 24.09.2019 ден преди гласуването на програмата от Общински съвет към община Перник, бе проведено обществено обсъждане, където също присъствахме и отново изложихме нашата позиция, която бе изпратена в писмен вид до община Перник и РИОСВ.

Публикуваме позицията на сдружение “Дишай, Перник” относно “Програмата за качеството на атмосферния въздух на гр. Перник”

19_24.09.2019-Позиция-програма-КАВ-1

Вашият коментар